Биволско мляко

Мандрата на дружеството е оборудвана със съвременни съоръжения за производство и пакетиране на мляко и млечни продукти. Оборудването на мандрата, отговаря на всички Европейски стандарти.