Обявления

Обявление за инвестиционни проекти

„КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД обявява следните инвестиционни проекти,
в собствени имоти, намиращи се в землище на село Веселие, Община Приморско :

В Имот № 10731.23.37
Инвестиционно намерение:
“Изграждане на фотоволтаична централа до 200 kw“

Срок на изпълнение:
08.2024

В Имот № 10731.23.41
Инвестиционно намерение:
„Изграждане на фотоволтаична централа до 200 kw“

Срок на изпълнение:
03.2023