Обявления

Обявление за инвестиционни проекти

„КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД обявява следните инвестиционни проекти,
в собствени имоти, намиращи се в землище на село Веселие, Община Приморско, Област Бургас :

Инвестиционно намерение:
“ Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 199,485 kWp и електропроводна линия ниско напрежение от разпределителното табло на централата до ГРТ на сградата в ПИ 10731.106.59“

Срок на изпълнение:
12.2024

В Имот № 10731.23.37
Инвестиционно намерение:
“Изграждане на фотоволтаична централа до 200 kw“

Срок на изпълнение:
08.2024

В Имот № 10731.23.41
Инвестиционно намерение:
„Изграждане на фотоволтаична централа до 200 kw“

Срок на изпълнение:
03.2023