Строителство

Транспорт

Хидротехнически съоръжения

Строителна механизация

Комплектстрой ЕООД разполага със собствени превозни средства за транспорт.
Ние разполагаме с различни по обем и тонаж камиони, които са необходими за всеки тип строеж.
Комплектстрой ЕООД се стреми да предложи на клиентите си лесно, бързо и качествено обслужване във всеки един от отраслите си.

КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД извършва изграждане на хидротехнически съоръжения. Нашият екип ще Ви предложи също така и проучване и анализ на обекта. Компанията разполага с необходимите специалисти и оборудване за осъществяването на всяка една поръчка.

Фирмата притежава широка гама от строителна механизация, необходима за всеки строеж.

Изграждане и ремонт на ВиК мрежи

Основна част от дейността на фирма КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД е насочена към изграждане и ремонт на ВиК мрежи. Фирмата предлага пълен пакет от услуги в областта и разполага с всички необходими ресурси за осъществяването на клиентските поръчки.

Помпени и пречиствателни станции

Фирмата изгражда и поддържа помпени и пречиствателни станции. Фирмата има зад гърба си множество построени обекти в тази област, които са гарант за качеството и професионализма на дружеството.

Изграждане и ремонт на пристанища

Дългогодишния опит на фирмата и помага в специализирането за изграждане и ремонт на пристанища.

Изграждане и ремонт на пътища

Заготовка на армировка

Бетонови изделия

През годините фирмата се е специализирала в също така в изграждането и ремонта на пътища.

Фирмата разполага със собствени превозни средства за транспорт и доставка на бетонови смеси.

Произвежданите продукти са в съответствие с всички европейски и български стандарти за качество.

Брегоукрепване

Комплектстрой е специализирана в брегоукрепване

Строителство на басейни

Комплектстрой е специализирана във водното строителство.

Производство бетонови смеси

Фирма Комплектстрой е специализирана в производство на бетонови смеси.

Изграждане и ремонт на сгради

Комплектстрой предлага на своите клиенти пакет от строително монтажни работи.

Строителство на вилни селища

Фирма Комплектстрой извършва високо строителство.

Строителство на хотели и комплекси

Комплектстрой ЕООД се занимава с изграждане на луксозни хотели и хотелски комплекси.