Водно строителство

Хидротехнически съоръжения

КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД се занимава с изграждането на хидротехнически съоръжения. Екипът ни от специалисти по водно строителство ще анализира и проучи посочения обект. Разполагаме с необходимото оборудване за реализиране на всяка поръчка.

Изграждане и ремонт на ВиК мрежи

Дейността на КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД е концентрирана върху изграждането на ВиК мрежи и техните ремонти. Предлагаме целия пакет от услуги в тази област. Разполагаме с нужните ресурси, от които зависи успешното осъществяване на всеки проект.

Помпени и пречиствателни станции

Обект на дейността ни е още изграждането и поддържането на помпени пречиствателни станции. В тази сфера вече успешно сме завършили множество обекти, което може да Ви даде сигурност за нашите професионални умения и гаранция за качество.

Изграждане и ремонт на пристанища

Зад гърба си имаме дългогодишен опит по отношение на изграждането на пристанища и ремонтните дейности по тях. Като специалисти в тази област, напълно можете да ни се доверите, че ще приключим успешно всеки започнат проект.

Брегоукрепване

Непрекъснато повишавайки професионализма си по отношение на услугите за водно строителство, ние проектираме и изграждаме язовирни стени, напорни водоеми, отводнителни съоръжения и пр. Придържаме се стриктно към всички указани изисквания.

Строителство на басейни

КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД изгражда още напоителни системи и съоръжения, плувни басейни, предназначени за хотели и комплекси. Професионалистите, от които се състои екипът ни, познават всички тънкости в тази област и винаги предоставят отлични резултати.