Изграждане и ремонт на ВиК мрежи

Основна част от дейността на фирма КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД е насочена към изграждане и ремонт на ВиК мрежи. Фирмата предлага пълен пакет от услуги в областта и разполага с всички необходими ресурси за осъществяването на клиентските поръчки. КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД е специализирана във водното строителство. Дружеството извършва проектиране и изграждане на обекти като:

  • плувни басейни за хотели и комплекси;
  • напорни водоеми;
  • помпени и пречиствателни станции;
  • отводнителни съоръжения;
  • напоителни съоръжения и системи;
  • язовирни стени и др.