Строителство и изграждане на басейни

Комплектстрой е специализирана във водното строителство компания. Извършваме проектиране и изграждане на обекти като:

  • плувни басейни за хотели и комплекси;
  • напорни водоеми;
  • помпени станции;
  • отводнителни съоръжения;
  • напоителни съоръжения и системи;
  • язовирни стени и др.
строителство на басейни,  изграждане на басейни

Ние сме експерти в надеждното изграждане на басейни. Това е сложна инженерна дейност, която изисква добре подготвени специалисти, опит и професионална техника. Стоманобетонните съоръжения предлагат свобода на избора както откъм размери и форма, така и при довършителните работи и визията. Те са здрави, надеждни и дълговечни при добра поддръжка.

Преди да започнат строителните работи, се прави проучване на терена, разработване на проект и подготовка на документация, съгласно нормативните изисквания за съвременното строителство на басейни.

Разположението на водното съоръжение трябва да отчита възможността за достъп на строителна техника, прекарване на ток и вода, съществуващи комуникации, слънчевото огряване. Ако е невъзможно да се избегнат подпочвените води, трябва да се осигури тяхното дрениране и отвеждане.

С какво се съобразява качественото изграждане на басейни?

Вземат се предвид бъдещите функции и атракциите, свързани с тях. Изискванията са специфични както при водните пързалки, така и при скоковете във вода. Уточняват се размерите и желаната форма (колкото по-оригинална е тя, толкова по-сложно е изпълнението).

Кои са най-предпочитаните форми в модерното строителство на басейни?

Най-популярни са овалните, кръглите, правоъгълните, бъбрековидните и Г-образните басейни. А Вие как си представяте своя?