Хидротехнически съоръжения

КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД извършва изграждане на хидротехнически съоръжения. Нашият екип ще Ви предложи също така и проучване и анализ на обекта. Компанията разполага с необходимите специалисти и оборудване за осъществяването на всяка една поръчка. Фирмата е специализирана във водното строителство. Дружеството извършва проектиране и изграждане на обекти като:

  • плувни басейни за хотели и комплекси;
  • напорни водоеми;
  • помпени и пречиствателни станции;
  • отводнителни съоръжения;
  • напоителни съоръжения и системи;
  • язовирни стени и др.