Производство бетонови смеси

Фирма Комплектстрой е специализирана в производство на бетонови смеси. Произвежданите продукти са в съответствие с всички европейски и български стандарти за качество. С цел запазване на качеството се прилага строг контрол.

Бетоновите смеси, предлагани от фирма Комплектстрой ЕООД се произвеждат с висококачествен речен материал: пясък и филц.

Фирмата разполага със собствени превозни средства за транспорт и доставка на бетонови смеси.