Изграждане и ремонт на ВиК мрежи

Основна част от дейността на фирма КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД е насочена към изграждане и ремонт на ВиК мрежи. Фирмата предлага пълен пакет от услуги в областта и разполага с всички необходими ресурси за осъществяването на клиентските поръчки. КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД е специализирана във водното строителство. Дружеството извършва проектиране и изграждане на обекти като:
– плувни басейни за хотели и комплекси;
– напорни водоеми;
– помпени и пречиствателни станции;
– отводнителни съоръжения;
– напоителни съоръжения и системи;
– язовирни стени и др.