Хидротехнически съоръжения

КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД извършва изграждане на хидротехнически съоръжения. Нашият екип ще Ви предложи също така и проучване и анализ на обекта. Компанията разполага с необходимите специалисти и оборудване за осъществяването на всяка една поръчка. Фирмата е специализирана във водното строителство. Дружеството извършва проектиране и изграждане на обекти като:
– плувни басейни за хотели и комплекси;
– напорни водоеми;
– помпени и пречиствателни станции;
– отводнителни съоръжения;
– напоителни съоръжения и системи;
– язовирни стени и др.